Български туристически съюз
Начало Обекти по области Софийска област

Търси в сайта!

Софийска област

Обекти в областта: № 63, 74, 74а, 75, 78, 79, 79а, 80, 82, 82а

Софийска област е област в България. Заема площ от 7059 км2 и има население 247 489 души (по данни от преброяване 2011). Пощенските кодове на населените места в Софийска област са от 2000 до 2299. МПС-кодът ѝ е СО.
Граничи с областите Монтана, Враца, Ловеч, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Перник и София-град.

Повече информация за областта в http://bg.wikipedia.org

Описание:


Историческият музей в гр.Етрополе е открит на 7. XII. 1958 год. Днес той се помещава в сградата на бившия конак, строена през 1853-1870 г. от етрополските майстори Дено и Цветко в типично възрожденски архитектурен стил.

Описание:


Часовниковата кула в гр. Етрополе е една от най-старите в България. Тя е изградена през 1710 г. от майстор Тодор. Първоначално е строена като наблюдателна и отбранителна кула, за което може да се съди от начина на строеж и оставените отвори

Описание:


Манастирът „Св. Троица" /„Варовитец”/ се намира на 5 км североизточно от град Етрополе, в красива местност с вековни дървета, река и водопад. Той е основан през XII в., според някои сведения през 1158 год. През 1858 г. старата манастирска църква е

Описание:


Местоположение: В м. Масловица, 1977 м н.в., GPS:42.582411ºN 23.235319ºЕ
Описание: Сграда с капацитет 100 легла, етажни санитарни възли и бани, локално отопление, туристическа столова, бюфет, ресторант, изкуствена стена

Описание:


Черни връх е най-високата точка на Витоша. Надморската му височина е 2290 м, с което планината се нарежда на четвърто място по височина в България след Рила, Пирин и Стара планина.

Описание:


Копривщица наистина е град-музей с изключителни архитектурно- етнографски паметници на културата. В него са родени мнозина изтъкнати българи.Градът има първостепенна роля в епохата на българското Възраждане. Първото килийно училище

Описание:


Няма точни данни кога е построен манастирът „Седемте престола", известен още под името Осеновлашки манастир „Света Богородица", разположен на брега на река Габровница в Ржана планина, дял от Западна Стара планина. 

Описание:


Историческият музей в Самоков е създаден през 1930 година като сбирка към читалище-паметник „Отец Паисий". Същинската сграда на музея е построена през 1940 година по проект на известния архитект Юрдан Юрданов. Много следи е оставило

Описание:


Девическият манастир „Покров Богородичен", метох на Рилския манастир, бил основан от родолюбивата баба Фота - бабата на Константин Фотинов, която след като приела монашески сан в Русия, дарила имотите и къщата си на Рилската света обител.

Описание:


Музейният комплекс в село Белчин, известен като „Цари Мали град" също влезе в списъка на 100-те НТО на България. Той е филиал на Историческия музей в Самоков и ще фигурира под 79 в книжката на 100-те НТО - като подобект към него. Музейният комплекс е открит официално през 2009 г. и включва:

Описание:


Рила е част от Рило-Родопската планинска верига и заема нейния северозападен край. Тя е най-високата планина в България и на Балканския полуостров, а в Европа е шеста. Планината се разделя на 4 ясно обособени дяла - Източна, Средна, Северозападна и Югозападна Рила.

Описание:


От историята е известно, че през 1876 година Ботевата чета е разбита на връх Вола. 12 души четници, предвождани от Георги Апостолов, се отправят за село Лютиброд, но в местността Ритлите край Искър попадат на засада и са избити до един. Предводителят на башибозуците, Саадатин

Описание:


Началото на музейното дело в Ботевград е поставено през 1937 г., когато е организирана музейна сбирка към местната гимназия. През 1952 г. обогатена и разширена сбирката е обявена за държавен музей. В резултат на дългогодишна събирателска работа са организирани

Описание:


Часовниковата кула на Ботевград, построена в интервала 1862-1864 година, е един от малкото архитектурни паметници на града, съхранили се от епохата на Възраждането. Архитектът й е неизвестен, но се знае името

Начало Обекти по области Софийска област